JM does not take responsibility for the translation

Forretningsidé og strategi

Forretningsidé
Det er JMs forretningsidé at udvikle attraktive bolig- og arbejdsmiljøer som opfylder individuelle behov i dag og i fremtiden.

Vision
JM skaber boliger, hvor man føler sig hjemme. Visionen indebærer, at det er lige så vigtigt at føle sig hjemme i JMs boliger langt ind i fremtiden som i dag.


Aktionærmålsætning
Målet er at levere et totalafkast til aktionærerne, hvilket vil sige udbytte og værdiforøgelse af aktiekursen, der er højere, end hvad der leveres af selskaber med lignende forretningsaktivitet og risikoprofil.

 
Strategi
For, inden for rammerne af forretningsidéen, at nå visionen og leve op til den overordnede aktionærmålsætning, har JM følgende strategi:

  •  JM skal være ledende projektudvikler af kvalitative boliger i Norden. Med ledende forstås såvel i relation til markedsposition på de markeder JM agerer som i relation til kvaliteten i de produkter JM leverer. Udvikling af boliger skal ske i vækstområder med demografiske og socioøkonomiske forudsætninger på langt sigt. En voksende befolkning og god udvikling i købekraften giver muligheder for at opnå fremgang i JMs forretningsaktivitet.
  • JM skal strategisk have et klart fokus på kvalitative og miljøtilpassede boliger, og arbejdspladser, med høj kundeværdi og med attraktive beliggenheder. Boligerne skal primært udvikles og sælges som ejerboliger, men lejeboliger kan dog også blive inkluderet. Projektudvikling af kontorejendomme skal være begrænset og skal først og fremmest understøtte JMs boligudvikling i større projekter, hvor kontorer indgår som en naturlig del af, og forudsætning for, byggeriet. 
  • En fortsat ekspansion skal genereres såvel organisk som gennem opkøb med den prioritet at styrke koncernens position på eksisterende markeder. Vækst skal ske med krav om god lønsomhed og en markedsledende position. International vækst skal ske med forsigtighed og under hensyntagen til vigtigheden af god kontrol med den operative risiko i JMs kapitalintensive forretningsaktivitet.
  • Produktionsstarter af boliger skal ske i takt med, at der opnås sikkerhed for efterspørgslen samt kvalitetssikret projektering og produktion. Efterlevelse af JMs såkaldte beslutningsporte er et centralt krav. Dette inkluderer et tilstrækkeligt antal reservationer og underskrevne købsaftaler før produktionsstart. JM skal langsigtet sikre produktionsomkostningerne og derfor opretholde en begrænset men effektiv egen entreprenørvirksomhed. Egen effektivitet skal dog altid sættes i relation til omkostningerne for eksterne produktionsressourcer.
  • JM skal fokusere på pengestrømmene og effektivt udnytte balancen. Dette opnås gennem en høj takt af igangsætning, gennemførsel og salg af ejendomsprojekterne.

JM Danmark indgår som en del af, og følger, koncernstrategien. JM Danmark fokuserer dog udelukkende på udvikling af boliger og vil således, som udgangspunkt, ikke involvere sig i udvikling af kontorejendomme og lignende. Ligeledes har JM Danmark ikke egne produktionsressourcer, men vil kontrahere med kvalificerede underleverandører.

 

 

Compare objects