JM does not take responsibility for the translation

JM Danmark

JM Danmark – en del af JM-koncernen

JM er en af Nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder. Koncernens virksomhed er fokuseret på nyproduktion af boliger, primært i storbyområder

JM AB, der er moderselskab i koncernen, er hjemmehørende i Stockholm, men er tillige etableret i en række større svenske byer som eksempelvis Uppsala, Göteborg og Malmö. Endvidere er koncernen internationalt etableret i Norge, Danmark, Finland og Belgien. JM AB har siden 1982 været noteret på børsen i Stockholm.

I 2014 blev der i koncernen solgt 3.195 boliger, og projekter omfattende i alt 3.445 boliger blev sat i produktion. Koncernens samlede indtægter beløb sig til 13.869 MSEK og ved årets afslutning udgjorde egenkapitalen 4.635 MSEK. Centrale forudsætninger for JMs fremadrettede aktiviteter er en attraktiv byggeretsportefølje og kompetente medarbejdere. Ved udgangen af 2014 rådede koncernen over byggeretter modsvarende ca. 29.400 boliger og beskæftigede 2.197 medarbejdere.

JM Danmark A/S indgår som datterselskab i JM-koncernen og har siden etableringen i 1999 udviklet og opført mere end 1.300 boliger i Hovedstadsregionen, primært i det centrale København og på Frederiksberg. JM Danmark udvikler og opfører primært ejerlejligheder samt række- og klyngehuse og rådede ved udgangen af 2014 over byggeretter modsvarende ca. 500 boliger.

Compare objects